Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции 24.02.2022 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-198 / 18.02.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 66 (шестдесет и шест) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции при следния разчет: - за в. ф. 32990 в гарнизон Пловдив: 36 (тридесет и шест) броя; - за в. ф. 56130 в гарнизон София: 30 (тридесет) броя. 2. Обявените длъжности следва да се заемат след провеждане на конкурси, като кандидатите за назначаване е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и раздел втори от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документите: - за в. ф. 32990 в гарнизон Пловдив - до 18.03.2022 г. - за в. ф. 56130 в гарнизон София - до 28.03.2022 г.   Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново   Забележка: Поради ремонт на офиса за военен отчет в община Лясковец, административното обслужване на гражданите се извършва съвместно в офиса за военен отчет в община Горна Оряховица.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции