Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) 21.02.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-150 / 16.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 8 (осем) вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили, дислоцирани в гарнизоните: Варна, Приселци и Бургас, съгласно следния разчет: 1. за в. ф. 34400 - гр. Варна: 1 (един) брой; 2. за в. ф. 22580 - с. Приселци: 5 (пет) броя; 3. за в. ф. 22480 - гр. Бургас: 1 (един) брой; 4. за в. ф. 54830 - гр. Варна: 1 (един) брой. Същите следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 04.03.2022 г.   Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново   Забележка: Поради ремонт на офиса за военен отчет в община Лясковец, административното обслужване на гражданите се извършва съвместно в офиса за военен отчет в община Горна Оряховица.

Заповед №ОХ-150 / 16.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България