Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява относно обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) 21.02.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-120 / 09.02.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България, са обявени 2 (две) вакантни длъжности, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), във военни формирования от състава на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Сливен и Благоевград, съгласно следния разчет: 1. за в. ф. 26260 - Сливен: 1 бр.; 2. за в. ф. 56040 - Благоевград: 1 бр. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 24.02.2022 г.   Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново   Забележка: Поради ремонт на офиса за военен отчет в община Лясковец, административното обслужване на гражданите се извършва съвместно в офиса за военен отчет в община Горна Оряховица.

Заповед №ОХ-120 / 09.02.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България