Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява относно заявения брой места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2022/2023 г. 21.02.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-58 / 20.01.2022 г. на министъра на отбраната на Република България за учебната 2022/2023 г. във висшите военни училища е обявен прием на 373 (триста седемдесет и три) граждански лица за обучение като курсанти в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Военно дело”, по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, както следва: 1. В Национален военен университет „Васил Левски” - 274 места; 2. Във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ - 43 места; 3. Във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ - 56 места.   Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.   Срок за подаване на документи: НВУ „Васил Левски“ Кампания за РАНЕН ПРИЕМ: от 10.01.2022 г. до 31.03.2022 г. Кампания за РЕДОВЕН ПРИЕМ: от 10.01.2022 г. до 10.06.2022 г. ВВВУ „Г. Бенковски“ Кампания за РАНЕН ПРИЕМ: от 17.01.2022 г. до 21.04.2022 г. Кампания за РЕДОВЕН ПРИЕМ: от 02.05.2022 г. до 24.06.2022 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ Първа кампания за РАНЕН ПРИЕМ: до 24.01.2022 г. Втора кампания за РАНЕН ПРИЕМ: до 04.04.2022 г. Кампания за РЕДОВЕН ПРИЕМ: до 24.06.2022 г.   Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново   Забележка: Поради ремонт на офиса за военен отчет в община Лясковец, административното обслужване на гражданите се извършва съвместно в офиса за военен отчет в община Горна Оряховица.

Заповед №ОХ-58 / 20.01.2022 г. на министъра на отбраната на Република България