Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело 12.01.2022 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 30.12.2021 г. Решение № 399/10.12.2021 г. по административно дело № 610/2021 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, е отменена като незаконосъобразна точка 2 от Решение № 316/07.09.2021 г. на Общински съвет – Лясковец, с която на основание чл.45, ал.2 от ЗМСМА е отменена точка 2 от Заповед № 1838/27.08.2021 г. на кмета на Община Лясковец.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец

Решение № 399/10.12.2021 г. по административно дело № 610/2021 г., по описа на Административен съд - Велико Търново