Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за инвестиционно намерение 22.12.2017 Обява за инвестиционно намерение от "СПОНЕЦ" ООД, гр. Горна Оряховица за външно ел. захранване и захранващ водопровод, което ще се реализира в имоти 235042 и 235011 по КВС на с. Добри дял.

Обява за инвестиционно намерение