Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на курс по „Начална военна подготовка” 20.12.2017 Уведомяваме Ви, че през 2018 година военно формирование 22160 - Плевен ще проведе курс по „Начална военна подготовка” за български граждани без военна подготовка по чл. 59 от Закон за резерва на въоръжените сили на Р. България в следните периоди: - от 12.03.2018 г. до 05.04.2018 г. - от 01.10.2018 г. до 26.10.2018 г. Желаещите могат да подават заявления във Военно окръжие Велико Търново или офиса за водене на военен отчет в община Г. Оряховица.   Изисквания към кандидатите: - да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство; - да са годни и психологически пригодни за военна служба; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.   Справки и информация на телефони: 062 620400; 0882 552013; 0618 60995 или 0887 882373.