Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Честово”, гр. Лясковец 21.11.2017 Община Лясковец на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, б. „а” и „г” от Закона за водите, съобщава, че е постъпило Заявление с вх. № М-3065 / 15.11.2017 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Честово”, гр. Лясковец.

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Честово”, общ. Лясковец