Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповеди във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" 20.11.2017 Заповеди №№ 2042, 2044, 2045 и 2046 / 20.11.2017 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "полски път" в землищата на с. Драгижево, с. Козаревец, с. Добри дял и с. Мерданя, попадащи в масивите за ползване.

Заповеди №№ 2042, 2044, 2045 и 2046 / 20.11.2017 г.