Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за откриване на процедура по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018 г. 08.11.2017 Заповед № РД-14-334 / 03.11.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за откриване на процедура по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за всяко от землищата на територията на община Лясковец за стопанската 2017/2018 г.

Заповед № РД-14-334 / 03.11.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново