Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за инвестиционно предложение 07.11.2017 Обява за инвестиционно предложение от "БТК" ЕАД за изграждане на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на "БТК" ЕАД №VT5185 в землището на гр. Лясковец, ПИ 000252, на покрива на административна триетажна сграда на "Аркус" АД.

Обява за инвестиционно предложение