Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново 27.10.2017 Заповед №РД-14-317 / 24.10.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за изменение на заповед №РД-14-183 / 02.10.2017 г.

Заповед №РД-14-317 / 24.10.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново