Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение 02.10.2017 Уведомление за инвестиционно предложение от "Краси Агротрал 77" ООД за проект по чл.150 от ЗУТ ЧИПУП с обхват ПИ 1075 от УПИ I - за читалище в ке. №88 по плана на с. Джулюница и инвестиционен проект за промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в агроаптека, цех за пакетиране, кол център, складови помещения и изграждане на нова сграда.

Уведомление за инвестиционно предложение