Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Служба „Пожарна безопасност” забранява изгарянето на стърнища и суха трева 26.09.2017 През последните дни зачестиха пожарите, възникнали в ожънати царевични блокове. Това доведе до усложняване на пожарната обстановка в района, тъй като много от обектите са в непосредствена близост до горския фонд, а други в самите населени места. На нарушителите са съставени актове за административно нарушение. Ръководството на Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението отново заостря вниманието на гражданите и ръководителите на обекти за абсолютната забрана за изгаряне на стърнищата и терените от треви и ниска растителност. Служителите от Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/ предупреждават нарушителите, че Закона за административните нарушения и наказания предвижда санкция на нарушителите в размер до 2000 лв.