Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за оспорена разпоредба на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ 20.09.2017 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от прокурор Окръжна прокуратура - Велико Търново срещу разпоредбата на чл.37, ал.1, т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, по който е образувано административно дело № 716/2017 г. по описа на Административен съд - Велико Търново.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец