Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи за стопанската 2017/2018 г. за община Лясковец 08.08.2017 Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на общ. Лясковец, които са подали декларации и заявления по чл.37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), че ще се проведе среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи за стопанската 2017/2018г. на 10.08.2017 г. от 10:00 часа в Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец.

Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи за стопанската 2017/2018 г. за община Лясковец