Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Регистри за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ 03.08.2017 Приложеният файл съдържа регистри за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанската година от 01.10.2017 г. до 30.09.2018 г., по землища на населените места от община Лясковец.

Регистри за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ