Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за оспорени разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ 12.05.2017 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от Донка Мачева - зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново, против чл. 15а, ал. 3 вр. чл. 15, ал. 1 и обр. 2, чл. 16, ал. 2, т. 3.1., чл. 41а, ал. 5, т. 6 и чл. 47, т.9.2., т. 9.3. и т. 29 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ и е образувано административно дело № 294/2017 г. по описа на Административен съд - гр. Велико Търново.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец