Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за инвестиционно предложение 03.04.2017 Обява за инвестиционно предложение от Боян Люцов за строителство на "Дърводелска работилница" в УПИ I858, 857, 819, 45 в кв. 18А по ПУП-ПР на с. Козаревец.

Обява за инвестиционно предложение