Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица 07.03.2017 Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.03.2017 г. и обяви за обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Справка за свободните работни места и обяви за обучения