Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение 22.02.2017 Уведомление за инвестиционно предложение от "Аркус-строй" ЕАД за "Изграждане на МТП 20/0.4 kV, 250 kVA и кабел 20 kV на производствена сграда в кв. 15, УПИ I-804 - увеличаване на мощност", находящ се в УПИ III-806, кв.15, с. Козаревец.

Уведомление за инвестиционно предложение