Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение 22.02.2017 Уведомление за инвестиционно предложение от "Дунав лизинг" АД за "Изграждане на БКТП 2 х 630 kVA 20/0.4 kV икабелна линия 20 kV за захранване на Производствен цех за механични изделия, село Джулюница".

Уведомление за инвестиционно предложение