Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на гр. Лясковец 19.01.2017 Заповед №150 / 19.01.2017 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "послки път" в землището на гр. Лясковец.

Заповед №150 / 19.01.2017 г.