Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество 09.01.2017 На основание с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество на e-mail: obshtina@lyaskovets.net или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество