Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Информационен лист за произвеждане на референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?” 27.12.2012 Извлечение от Протокол № 46 от Заседанието на Министерския съвет от 12 декември 2012 г.  

ДНЕВЕН РЕД:
57. Доклад относно одобряване на вида и съдържанието на Информационен лист за произвеждане на референдум съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.  
РЕШЕНИЯ:
Одобрява вида и съдържанието на Информационния лист за произвеждане на референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”.   МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов   ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков

Информационен лист - Референдум за развитието на ядрената енергетика в Република България