Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проект на план-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци 13.12.2012 Приложеният файл съдържа проект на план-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2013 г.

Проект на план-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци