Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец 26.11.2012 На заинтересованите лица се предоставя 14 дневен срок, считан от 26.11.2012 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец (виж приложения файл). Предложения могат да бъдат депозирани в Община Лясковец - Център за информация и услуги на граждани - гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1.

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец