Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед във връзка с Протокол от 02.11.2012 г. от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 08.11.2012 Приложеният файл съдържа Заповед № 2270 / 08.11.2012 г. във връзка с утвърден Протокол от 02.11.2012 г. за работата на комисията, провела търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина, назначена със Заповед № 2226 / 02.11.2012 г.

Заповед № 2270 / 08.11.2012 г.