Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за изменение на заповед по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за землището на гр. Лясковец 08.11.2012 Приложеният файл съдържа Заповед № РД-14-447 / 31.10.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - В. Търново за изменение на Заповед № РД-14-348 / 29.09.2012 г. за землището на гр. Лясковец.

Заповед № РД-14-447 / 31.10.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - В. Търново