Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана до Стефан Иванов Мутафов гр. Лясковец, ул. " Добри ГАнчев" № 38 19.10.2012 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане на данък върху МПС по данни от декларация № 87 / 22.08.2012 г.   В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.     Дата на поставяне на съобщението 19.10.2012 г.