Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение на РИОСВ - В.Търново по преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" 02.10.2012 Решение № ВТ-49-ПР/2012 от 17.09.2012 г. на Директора на РИОСВ - В.Търново по преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново", с местоположение: землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново и землището на с. Драгижево, общ. Лясковец, за което ОВОС не се изисква.

Решение № ВТ-49-ПР/2012 от 17.09.2012 г. на Директора на РИОСВ - В.Търново