Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец приема заявления за издаване на „Карта за паркиране на хора с увреждания” 18.09.2012 На основание чл. 99а от Закона за движението по пътищата, Община Лясковец приема заявления за издаване на „Карта за паркиране на хора с увреждания”. Карти се издават на лица с трайни увреждания, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на увреждане 50 и над 50 на сто и са с постоянен или настоящ адрес в Община Лясковец. Заявления по образец се приемат в Информационния център на Община Лясковец, придружени от следните документи: - копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК (сверява се с оригинала при подаване на документите); - актуална цветна снимка паспортен формат; - копие от нотариално заверено пълномощно и копие на личната карта на упълномощеното лице, когато заявлението не се подава от лицето с увреждания; За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от законния представител. Срокът за издаване на картите е 14 дни от датата на подаване на заявлението.