Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв чрез конкурс 21.08.2012 На основание заповед № ОХ-541 / 07.08.2012 г. на министъра на отбраната на Р. България се обявяват длъжности във военните формирования за приемане на български граждани в доброволния резерв чрез конкурс.   Срок за подаване на документи до 27.09.2012 г. в Областен военен отдел В. Търново и офиса на военния отдел в община Лясковец - всеки вторник.   Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 1. Да са пълнолетни граждани на Р. България и да нямат друго гражданство; 2. Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв; 3. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; 7. Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв.   Справки на телефони: 062 / 62-04-00 0618 / 6-09-95 0619 / 2-20-52 - вторник

Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през октомври 2012 г.