Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” в общинска администрация на Община Лясковец 06.08.2012 I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 1. Допуска до конкурс следните кандидати: 1.1. Георги Люцканов Трънков 1.2. Милко Стефанов Минев Посочените кандидати трябва да се явят на 31.08.2012 г. от 9:00 часа в Залата на Общинския съвет в сградата на Община Лясковец за решаване на теста.