Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Стартира процедура за кандидатстване за работни места по програма "Старт на кариерата" 2012 25.07.2012 Дирекция "Икономическа политика и хуманитарни дейности", информира, че Агенция по заетостта стартира Процедура за кандидатстване за работни места по програма "Старт на кариерата" 2012. Комплектът документи е публикуван на интернет страниците на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Минималните изисквания към кандидатите за участие в подбора са: - да са младежи до 29 ненавършени години до 17.08.2012 г. включително; - да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място; - да са регистрирани в дирекция "Бюро по труда" като безработни, заети или учащи, с изключение на учащи в редовна форма на обучение; - да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.