Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

До представителите на бизнеса в Община Лясковец 25.04.2012 Българо-Чешкото и Словашко дружество, гр. Велико Търново предвижда през 2012 г. провеждане на срещи-разговори с фирми и бизнесмени, които имат делови контакти с Чешката и Словашките републики. Във връзка с това моля ако фирмата ви поддържа делови връзки с тези страни, да представите в срок до 10 май 2012 г. в Община Лясковец, стая 9 координати за връзка с вас (име, адрес и телефон за контакт), които да предоставим на горепосоченото дружество.