Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец набира персонал за ОП "Благоустройство, озеленяване и почистване" 04.04.2012 На основание Заповед № З - 693/04.04.2012 г. на Кмета на община Лясковец и във връзка със реализирането на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02-0033-С0001, Проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец”, и във връзка с управлението и администрирането на Общинско предприятие "Благоустройство, озеленяване и почистване", Община Лясковец обявява свободнo работнo местo за следнaтa позиция: директор.

Обява за подбор на персонал за ОП "Благоустройство, озеленяване и почистване"