Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец набира персонал за ОП "Благоустройство, озеленяване и почистване" 15.03.2012 На основание Заповед № З-539/15.03.2012 г. на Кмета на община Лясковец и във връзка със реализирането на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02-0033-С0001, Проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец”, и във връзка с управлението и администрирането на Общинско предприятие "Благоустройство, озеленяване и почистване", Община Лясковец обявява свободни работни места за следните позиции: директор, счетоводител, касиер-домакин, озеленител специалист, завеждащ административна служба, охранител.   За повече информация вижте приложения файл.  

Обява за подбор на персонал за ОП "Благоустройство, озеленяване и почистване"