Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини 27.02.2012

Заповед № 370 / 24.02.2012 г.
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание подписаните от директорите и счетоводителите на училищата и детските градини на територията на Община Лясковец протоколи от проведените срещи  
УТВЪРЖДАВАМ
Формулите за разпределение на средствата по единните разходни стандарти за издръжка, както следва:   1. На един ученик за училищата - а. Средствата ще бъдат разпределени в съотношение 97% към 3%. На училище по 97% от полагащата се издръжка и 3% резерв за нерегулярни разходи, от получаваната субсидия в размер на 100% от определената в закона за държавния бюджет на РБ за 2012 г. б. Резерва ще се изразходва за: - нерегулярни разходи - остатъка след 15.11.2012 г. ще бъде разпределен пропорционално на средствата по утвърдената формула.   2. На едно дете за детските градини - а. Средствата ще бъдат разпределени в съотношение 97% към 3%. На градина по 97% от полагащата се издръжка и 3% резерв за нерегулярни разходи, от получаваната субсидия в размер на 100% от определената в закона за държавния бюджет на РБ за 2012 г. б. Резерва ще се изразходва за: - изплащане на обезщетения на персонала - остатъка след 15.11.2012 г. ще бъде разпределен пропорционално на средствата по утвърдената формула.   Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец