Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покани за прием на проекти по Мерки 111, 121, 311, 312, 321, 322 и 331 от Стратегия за местно развитие на СНЦ "МИГ - Лясковец - Стражица" 24.02.2012 СНЦ "МИГ - Лясковец - Стражица" обявява Първа покана за набиране на заявления за подпомагане на проекти по мерки от Стратегия за местно развитие, чрез открита процедура за конкурентен подбор.

Покани за прием на проекти по Мерки 111, 121, 311, 312, 321, 322 и 331 от Стратегия за местно развитие на СНЦ "МИГ - Лясковец - Стражица"