Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за пресконференция 14.02.2012 Покана за пресконференция по проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец – равни и независими”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности: „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3.

Пълна информация за събитието