Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Статут на Общинска годишна награда за ученически постижения 08.02.2012 1. Общинската годишна награда е учредена от Община Лясковец и се присъжда на ученици от 1 до 12 клас, спечелили - І, ІІ или ІІІ място и отличени на национални или международни състезания, конкурси и олимпиади в следните области: - изобразително изкуство - спорт - литература - природни науки /математика, физика, химия и т.н./ 2. Основна цел на наградата е насърчаване на творческите заложби на учениците и потребностите на деца с изявени дарби. 3. Общинската награда ще бъде връчена на Празника на град Лясковец - Петровден - 29 юни. 4. Материалния израз на наградата е грамота и парична награда във всяка област. Общият награден фонд е 400 лв. 5. Предложения за носител на наградата се представят в Община Лясковец - стая 22, Марияна Крумова, гл. специалист "Култура и вероизповедания". 6. Предложенията се подават в два екземпляра, които да съдържат следните данни: - име, адрес и телефон на вносителя; - данни на кандидата за наградата - име, адрес, телефон и какви награди е получил през съответната учебна година на национално или международно ниво; - творческа справка за кандидата - спечелени награди на областно, национално или международно ниво и копия от документите, удостоверяващи наградата (дипломи, грамоти). 7. Вносители на предложенията могат да бъдат учебни заведения, учители или ученици. 8. Експертната комисия се състои от трима члена и се назначава със Заповед на кмета на Община Лясковец. 9. В състава на комисията влизат представители на общинска администрация и ПК "Образование, култура, православна църква, вероизповедания" при Общински съвет - Лясковец. 10. Годишната награда се връчва от кмета на община Лясковец на тържествената церемония на 29 юни. 11. Срок за обявяване на конкурса - месец януари в годината на провеждането на конкурса. 12. Срок за приемането на предложенията - 21 май. 13. Срок за определяне на носителя на наградата от комисията по присъждане - 31 май в годината на присъждане на наградата. 14. Общинската годишна награда се финансира от бюджета на Община Лясковец.