Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Статут на Областен конкурс за детска рисунка "Цоньо Калчев" 08.02.2012 МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: с. Джулюница Читалище "Пробуждане-1896", с. Джулюница   ОРГАНИЗАТОРИ: Областна администрация - Велико Търново Община Лясковец Читалище "Пробуждане-1896", с. Джулюница   ТЕМА: "Да полетим заедно"   Илюстрации по произведенията на Цоньо Калчев или рисунки, свързани с живота и делото на поета. Цоньо Калчев е български детски писател и поет, един от първите автори, които утвърждават селския бит и ценности в българската детска литература. Учи в педагогическо училище в Казанлък, а впоследствие в София. Още през 1893 година започва да сътрудничи на детски периодични вестници със стихотворения, разкази, приказки, басни, гатанки. Води активна кореспонденция и с други детски писатели, с издатели, учители и общественици. Повече от 30 години Калчев работи като учител в родното си село Джулюница, където разкрива вечерно училище за възрастни и води активна читалищна дейност. Води тежък живот, обременен от недоимък и грижи по многолюдното си семейство. През последните 16 години от живота си е прикован към легло. Цоньо Калчев е автор на текста на една от най-популярните български детски песни "Сладкопойна чучулига". По други негови стихотворения като "Пей ми, славею чудесни" също са направени детски песни. Произведенията му са събрани в книгите "Детски приятел", "Песни и картинки", "Зимни вечери", "Весело другарче", "Покрай баба на колело", "Пълен сборник на детски утра и вечеринки" и други.   ЦЕЛИ: 1. Да се стимулира развитието на детското творчество и въображение. 2. Възможност за изява на творческата индивидуалност на учениците. 3. Популяризиране творчеството на детския поет и просветител Цоньо Калчев.   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 1. Конкурсът се провежда всяка година. 2. В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас. 3. Учениците, участващи в конкурса ще бъдат оценявани в три възрастови групи: І група - І - ІV клас ІІ група - V - VІІІ клас ІІІ група - ІХ - ХІІ клас 4. Ще се приемат творби без ограничение на формата и използваните техники и материали. 5. Всеки участник може да представи до три творби. 6. На гърба на творбите задължително да е написана следната информация: - трите имена на участника; - възраст, клас, училище; - точен адрес и телефон за връзка; - наименование на творбата; 7. Участвалите в конкурса творби ще бъдат експонирани в изложба.   ОЦЕНЯВАНЕ: 1. Експертната комисия, която ще оценява творбите е в състав до пет члена, с председател - представител от Областна администрация- Велико Търново. 2. В състава на комисията се включват представители на Областна администрация - В. Търново, Община Лясковец и читалище "Пробуждане -1896", с. Джулюница 3. Присъждат се по една награда за І, ІІ и ІІІ място в различните възрастови групи. За учениците от І до VІІІ клас са осигурени предметни награди и грамоти. А за ІХ - ХІІ клас грамоти и парични награди: І място - 50 лв. ІІ място - 30 лв. ІІІ място - 20 лв. Ще бъде връчена и Специалната награда на Кмета на Общината и Специална награда на Областния управител. Отличените автори ще получат грамоти за участие. 4. Наградите се връчват при откриване на изложбата, до края на месец май на специална церемония.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 1. Представените творби не се връщат на участниците. Остават трайна собственост - художествен архив към читалището с. Джулюница. 2. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си до 14 май. 3. Срок за класиране на творбите - 18 май. 4. Отличените в конкурса участници ще бъдат уведомени, за да присъстват на откриването на изложбата и награждаването.   АДРЕС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 5140 гр. Лясковец Община Лясковец пл. "Възраждане" 1 стая 22 Марияна Крумова, гл.специалист „Култура и вероизповедания”