This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

16.11.2011:
Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 17.11.2011 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 17.11.2011 г. (четвъртък) от 17:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец. 

 

2. Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.