This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2015-006   08.05.2015:
Строително - монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец

Статус: възложена