This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2015-004   24.03.2015:
Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на Община Лясковец през 2015 г.

статус: възложена