This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2015-003   16.03.2015:
Осъществяване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като среда с местно културно значение в град Лясковец”

Статус на обществената поръчка: приключена