This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   01.10.2014:
Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в Община Лясковец и за поддържане на профила на купувача

Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в Община Лясковец и за поддържане на профила на купувача, приети на основание чл. 8б и чл. 22г от Закона за обществените поръчки (ЗОП).