This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

27.01.2016:
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

На основание Заповед № ОХ-2 / 25.01.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България се обявяват вакантни длъжности от сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина чрез конкурс. 

Подаване на документи във Военно окръжие - Велико Търново и Офиса за водене на военен отчет в Община Лясковец - до 19.02.2016 г . 

 

Справки и информация на телефони: 

062 620 400 

0889 429 891 или 0887 882 373

Изтегли:
   Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища