This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

18.02.2014:
Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение за "Преобразуване на пластмасови бутилки в пелети за употреба в текстилната промишленост" от фирма "Намбър Уан Рисайклинг" ООД.

Изтегли:
   Уведомление за инвестиционно предложение и обява